“Hippo Wealth Thailand” …. นำเสนอสาระและแนวคิดดีดีเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นที่คนทั่วไปเข้าใจง่าย และเอาไปใช้ได้จริง จากณาศิส ประเสริฐสกุล หรือ “นายหมูบิน” ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฮิปโป เวลธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลัง และภายใต้การกำกับของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ หรือ Corporate-Value Creation ได้อย่างชัดเจน ในระดับราคาและจังหวะเวลาที่เหมาะสม (Good Company, Good Price and Good Timing)

“7 กฎการเงินเบื้องต้น” ที่จะทำให้เราวางแผนการลงทุนได้ง่ายขึ้น l The Moonshot Podcast EP.10

รายการ The Moonshot Podcast ใน EP นี้ คุณณาศิส ประเสริฐสกุล หรือ “นายหมูบิน” ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฮิปโป เวลธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์ จะมาชวนท่านคุยเกี่ยวกับ “7 กฎการเงินเบื้องต้น” ที่จะทำให้เราวางแผนการลงทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งเราได้นำหลักการง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมานำเสนอ เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกและอาจเป็นจุดเริ่มต้น ให้ทุกท่านสามารถที่จะสามารถเห็นภาพของการวางแผนการลงทุนที่เป็นระบบได้ดีขึ้นไม่มากก็น้อย

“อย่าขาดทุน” กฎของผู้ชนะในตลาดหุ้น (ปฐมบทการลงทุนในหุ้น) I The Moonshot Podcast EP.1

EP. แรกของรายการ The Moonshot Podcast จะมาชวนท่านคุยเกี่ยวกับแนวคิดที่ดูเหมือนเป็นเรื่องตลกที่คนทั่วไปมักพูดเพื่อตัดรำคาญ เวลาที่ต้องตอบคำถามว่าหากต้องการประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นต้องทำอย่างไร ทั้งๆที่แนวคิดที่เราจะมาคุยกันวันนี้ในตอน “อย่าขาดทุน” กฎของผู้ชนะในตลาดหุ้น (ปฐมบทการลงทุนในหุ้น) ถือเป็นหลักการพื้นฐานสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้น ที่นักลงทุนทุกคนควรต้องเข้าใจเป็นอันดับแรก

“Rules-Based Investing” ชนะตลาดหุ้น ด้วยกฎการลงทุนที่ชัดเจน I The Moonshot Podcast EP.2

ใน EP นี้ จะมาชวนท่านคุยเกี่ยวกับแนวทางหรือหลักคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนในตลาดหุ้น ที่สามารถนำมาใช้ได้ไม่ยาก ทั้งกับนักลงทุนที่เพิ่งเริ่ม หรือกำลังคิดที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น หรือแม้กระทั้งนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้ว แต่ต้องการสร้างกรอบแนวคิดการลงทุนให้ชัดเจนขึ้น ในรูปแบบ “Rules-Based Investing” หรือ “การลงทุนแบบมีกฎเกณฑ์” ที่น่าจะเหมาะสม และพอปฏิบัติตามได้ไม่ยากเกินไปสำหรับนักลงทุนทั่วไป

“9 Success Mindsets” พิชิตตลาดหุ้น สำหรับนักลงทุนมือใหม่ I The Moonshot Podcast EP.3

นักลงทุนหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดหุ้นเป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์การลงทุนแบบใดก็ตาม คำถามแรกที่มักเกิดขึ้นในใจของทุกท่านคือ “ฉันจะเริ่มจากตรงไหนดี ?” ดังนั้นรายการ The Moonshot Podcast ใน EP นี้ จะมาชวนท่านคุยเกี่ยวกับการสร้างแนวคิด หรือ Mindset การลงทุนเบื้องต้นที่นักลงทุนทุกคนสามารถนำเอาปรับไปใช้ได้จริง เพื่อนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการมีวินัยการลงทุน (Disciplined), มีเหตุมีผล (Rational) และมีแผนการลงทุนที่ดี (Well-Thought-Out Plan) ครับ

“Unfair Advantages” อาวุธลับสู่การเป็น ”นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ” I The Moonshot Podcast EP.4

ใน EP นี้ จะมาชวนท่านคุยในตอน “Unfair Advantages” อาวุธลับสู่การเป็น ”นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ” เพื่อให้วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ แตกต่างจากนักลงทุนทั่วไปอย่างมากมาย

เมื่อไรที่ควรตัดใจขายหุ้น “Cut Loss” ตัดขาดทุน I The Moonshot Podcast EP.5

ถ้าท่านเชื่อว่า “ความสำเร็จในตลาดหุ้นนั้น มีสาเหตุมาจากความสามารถในการจำกัดการขาดทุน มากพอๆกับความสามารถในการเลือกหุ้นที่ถูกต้อง” รายการ The Moonshot Podcast ใน EP นี้ จะมาชวนท่านคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เราต้องพิจารณาเพื่อกำหนด “กฎในการตัดขาดทุน” หรือ “Loss-Cutting Rule” เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย และรักษาสถานะพอร์ตการลงทุนครับ

20 การกระทำต้องห้าม หยุดทันที ! หากต้องการชนะการลงทุน I The Moonshot Podcast EP.6

มีการกระทำบางอย่างที่ท่านอาจจะไม่รู้หรือไม่เคยสังเกตว่าการกระทำนั้นเป็นอุปสรรคขัดขวางในการประสบความสำเร็จในการลงทุน หรืออาจนำไปสู่ความเสียหายอย่างร้ายแรงในการลงทุนของท่านโดยเฉพาะในตลาดหุ้นได้ ดังนั้นรายการ The Moonshot Podcast ใน EP นี้ จะมาชวนท่านคุยในหัวข้อ “20 การกระทำต้องห้าม หยุดทันที ! หากต้องการชนะการลงทุน” ครับ