Tag Archives: 6 กฎทองคำที่ต้องทำทันที หากต้องชนะการลงทุนในตลาดหุ้น

6 กฎทองคำที่ต้องทำทันที หากต้องชนะการลงทุนในตลาดหุ้น

6 กฎทองคำที่ต้องทำทันที หากต้องชนะการลงทุนในตลาดหุ้น (6 Golden Rules for Beating Your Stock Investment) โดย ณาศิส ประเสริฐสกุล, CISA (นายหมูบิน) แน่นอนว่าเป้าหมายของการลงทุนในตลาดหุ้นของนักลงทุนส่วนใหญ่คือการได้รับผลตอบแทนที่เป็นบวก และเพิ่มขึ้นตลอดเวลา อย่างน้อยก็ควรเอาชนะอัตราเงินเฟ้อให้ได้ จนนำไปสู่ความเชื่อผิดๆของนักลงทุนที่พยายามจะนำ “กลยุทธ์เชิงรุก” หรือ “Active Strategy” มาใช้ในการหาหุ้นที่คาดว่าจะวิ่งแรงวิ่งเร็ว (หุ้นซิ่ง หรือหุ้นนางฟ้าอะไรก็แล้วแต่) ตลอดเวลา แต่ปัญหาคือไม่ตลอดเวลา หรือเสมอไปที่ตลาดหุ้นจะใจดีให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นบวกกับเราทุกครั้งที่เราต้องการ โดยเฉพาะถ้าการตัดสินใจ หรือ Making Decision อยู่บนฐานของการไม่มีวินัยการลงทุน (Disciplined), ไม่มีเหตุมีผล (Rational) และไม่มีแผนการลงทุนที่ดี (Well-Thought-Out Plan) ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนจะขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นเราโชคดี หรือโชคร้ายเท่านั้น ดังนั้นสำหรับนักลงทุนไม่เฉพาะมือใหม่นะครับแต่ผมมองว่าทุกคน ควรจะมีการกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นของการ “วางแผนการลงทุน” ว่าต้องสามารถหลีกเลี่ยง หรือป้องกันพอร์ตการลงทุนของเราจากการขาดทุนให้ได้ไว้ก่อน ซึ่งในทางปฎิบัติหากผลตอบแทนจากการลงทุนของเราสามารถชนะตลาด หรือ Outperform ตลาดหุ้นให้ได้ในทุกๆปี หรืออย่างน้อยๆเท่ากับตลาด หรือ Neutral […]