Tag Archives: ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์

เปิดตัว ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์ บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในหุ้นไทยแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “High-Quality and Strong-Performing Investment”

เปิดตัว ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์ บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในหุ้นไทยแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “High-Quality and Strong-Performing Investment” เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฮิปโป เวลธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์ ภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนชั้นนำของประเทศ หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เดินหน้าทันทีในการให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน และออกแบบพอร์ตการลงทุนแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยจะเน้นไปที่หุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ พร้อมลุยยกระดับคุณภาพของการบริการ ผ่านการจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนที่มีคุณภาพ เป็นข้อมูลสนับสนุนการลงทุน รวมทั้งมีการจัดทำหลักสูตรการให้ความรู้ด้านการลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า ภายใต้การให้บริการจากที่ปรึกษาการลงทุนที่เชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถือ นายณาศิส ประเสริฐสกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฮิปโป เวลธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าทุกคนคือคนพิเศษ และการลงทุนที่เหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน (No One-Size-Fits-All Investment) ดังนั้น ฮิปโป เวลธ์ ไทยแลนด์ ที่เราวางสถานะของตัวเองเป็น Boutique Investment Advisory Company จะนำเสนอบริการที่ปรึกษาการลงทุน และดูแลพอร์ตการลงทุน ตามความต้องการที่แท้จริง (Specific Needs) ของลูกค้าแต่ละรายเท่านั้น ให้กับลูกค้าบุคคล (Individual) ลูกค้าสำนักงานครอบครัว (Family […]