นายณาศิส ประเสริฐสกุล, CISA
”ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร“

ผู้บริหารของเรา

คุณณาศิส ประเสริฐสกุล เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานบริหารการลงทุน, วิเคราะห์การลงทุน และการปรับโครงสร้างองค์กร มากกว่า 20 ปี นอกจากนี้คุณณาศิสยังเขียนบทความประจำให้กับหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ ในคอลัมน์ “จับชีพจรหุ้น” และร่วมจัดรายการวิทยุ “เซียนเศรษฐกิจ” ภายใต้นามปากกา “นายหมูบิน” มากกว่า 15 ปีจนถึงทุกวันนี้

คุณณาศิสผ่านการศึกษา และอบรมในหลักสูตรขั้นสูง ด้านบริหารการลงทุน, การจัดการทางการเงิน และกลยุทธ์องค์กร จากสถาบันชั้นนำของโลก อย่าง INSEAD, Harvard Business School, Imperial College, University of Cambridge นอกจากนี้คุณณาศิสยังผ่านการทดสอบหลักสูตร และเป็นผู้ถือคุณวุฒิ Certified Investment and Securities Analyst (CISA) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ก่อนหน้าการก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฮิปโป เวลธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ “Hippo Wealth Thailand” คุณณาศิสผ่านการทำงานในฐานะผู้บริหารระดับสูง กรรมการ และที่ปรึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และบริหารความเสี่ยง ต่อเนื่อง 9 ปีตั้งแต่ปี 2557-2565 โดยที่ล่าสุดดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Deputy CEO) ผู้บริหารสูงสุด สายงานการลงทุนและกลยุทธ์องค์กร และเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TIPH) โดยที่ TIPH คุณณาศิสเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัท, จัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และทำแผนธุรกิจ และนำ TIPH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) ในปี 2564

ซึ่งการปรับโครงสร้างบริษัทดังกล่าว อยู่ภายใต้ความเชื่อของคุณณาศิสเรื่อง “Value-Based Management Strategy” ว่าสามารถ “Unlock Value” หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทได้ ซึ่งในช่วงเวลาเพียง 6 เดือนแรกหลังปรับโครงสร้างฯ มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% รวมทั้งหุ้น TIPH ได้รับการบรรจุเข้าสู่การคำนวนของดัชนี MSCI Global Small Cap, ดัชนี FTSE SET Mid-Cap Index และดัชนี SET100 ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดถือเป็นครั้งแรกของบริษัทด้วย

ขณะที่ในเวลาเดียวกันในระหว่างปี 2557-2565 คุณณาศิสทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารการลงทุน หรือ Chief Investment Officer (CIO) ของ TIP ด้วย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว TIP สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ Investment Yield อยู่ในอันดับต้นๆของอุตสาหกรรมมาตลอด และในปี 2019 รายได้การลงทุนของบริษัททะลุ 1 พันล้านบาทได้เป็นครั้งแรกด้วย

ทั้งนี้ก่อนที่คุณณาศิสจะมาร่วมงานกับกลุ่มทิพย คุณณาศิสผ่านการทำงานในฐานะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักกลยุทธ์การลงทุน กับบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศหลายแห่ง

ความคาดหวังของเรา

“Hippo Wealth Thailand” ถูกก่อตั้งขึ้นบนความคาดหวังว่าจะสามารถเป็นส่วนเล็กๆในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนทั่วไปสามารถประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้ ผ่านการให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฮิปโป เวลธ์ (ไทยแลนด์จำกัด และการนำเสนอข้อมูล และถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการลงทุนผ่านช่องทางต่างๆของ “Hippo Wealth Thailand”ภายใต้ความเชื่อว่ารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของนักลงทุนแต่ละคนไม่สามารถที่จะทำให้เหมือนกัน หรือ “No One Size Fits All”เพราะแต่ละคนมีความต้องการ เป้าหมาย ลักษณะเฉพาะบุคคล และเงื่อนไขการลงทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้นการให้คำแนะนำการลงทุน และนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคนจริงๆ ถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ หรือ Key Success ของการลงทุน

แนวคิดการลงทุนของเรา

  • เน้นไปที่การนำเสนอแนวทางการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าในระยะยาว
  • ในคำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าบนหลักการของการมีกฎเกณฑ์ในการลงทุนที่แน่นอน หรือ Rules-Based Methodology และมีการจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนสนับสนุนเสมอ
  • ลูกค้ามีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยที่ยังสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนด้านผลตอบแทนได้
  • ลูกค้าต้องสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการลงทุนที่ไม่จำเป็น
  • พอร์ตการลงทุนของลูกค้าต้องเป็น “Efficient and Cost-Effective Portfolio”
  • ลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในระดับที่เหมาะสมต่อการสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว
  • สนับสนุนให้ลูกค้ามีความรู้และความเข้าในการลงทุนให้มากที่สุด เพราะ “Education and Knowledge are the Key Success.”